Apa yang terjadi jika saya berdonasi tapi tidak mempunyai akun LindungiHutan? | FAQ LindungiHutan

Apa yang terjadi jika saya berdonasi tapi tidak mempunyai akun LindungiHutan?

Kamu otomatis akan memperoleh akun LindungiHutan berdasarkan alamat email yang kamu gunakan. Password (kata sandi) sementara akan kami kirimkan melalui email kamu. Sila simpan atau ganti dengan password yang baru.

Pelajari juga:
Apabila Anda mengalami kendala, sila hubungi kami melalui halaman LindungiHutan.com/KontakKami.
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications